Villkor

dr. Smart Shop erbjuder produkter som kan eller inte är reglerade i vissa länder, och där det är tillämpligt, för vilka särskilda regler gäller för laglighet. Ingen av produkterna eller informationen vi erbjuder ska tolkas som att de uppmanar till eller uppmuntrar till att bryta mot några regler och lagar i läsarens land. Det är kundens ansvar att kontrollera om beställda produkter är lagliga i respektive land.

Medan informationen och beskrivningarna på denna webbplats har sammanställts med stor omsorg, säger Dr. Smart Shop kan inte hållas ansvarigt för fel, missuppfattningar och felaktigheter på webbplatsen.

dr. Smart Shop hävdar inte på något sätt att produkterna som den erbjuder är medicinska och att de kan förebygga, bota eller behandla sjukdomar och/eller tillstånd.

dr. Smart Shop vill inte uppmuntra någon att agera i strid med lagen. Vi påpekar uttryckligen att du är ansvarig för dina framtida handlingar.