beskrivning

 

varning:
Använd inte ett kosttillskott som ersättning för en varierad kost. Förvara utom räckhåll för barn. Använd endast tillåten över 18 år. Använd inte i kombination med läkemedel eller andra stimulantia, vid högt/lågt blodtryck, hjärtbesvär, sköldkörtelsjukdomar, njursjukdomar, depression, nervositet, fysiska och/eller psykiska besvär och användning av MAO-hämmare. Akta dig för överdriven alkoholkonsumtion. Rådfråga din läkare om du är osäker.


Produktinformation

Kanske också intressant