beskrivning

Den tropiska örten Kratom har sitt ursprung i Sydostasien. Kratom utvinns från olika träd av samma art, eftersom olika träd från samma familj innehåller kratom finns det också en skillnad i möjlig effekt. Grön borneo kratom tilldelas en effekt som ligger exakt mellan den för röd och vit kratom när det gäller möjliga effekter.

Användare av Green Borneo Kratom anger mycket ofta att de har mild till måttlig kronisk smärta och att Green Borneo ger lindring, dessutom indikerar de att det har en stimulerande effekt (liknande kaffe).

Kratompulver tillsätts ofta till te, 1 till 3 gram anses vara en lätt dos, 3 till 5 gram som normal dos och 5 till 10 gram som hög dos.


Produktinformation

Kanske också intressant